This is a Purot.net wiki

Ylläpitäjä voi laittaa tähän kohtaan haluamaansa sisältöä.

  • View:

fdfdf

Ryhmän nimi ja jäsenet

Tavoite tai ratkaistava ongelma

Aikataulu

Työskentelytavat

Lähtötilanteen kuvaus

Miekanhiontakivi

Miekanhiontakivet eli hiomauurrekivet (ruots. sliprännor, slipskåror, svärdslipningsstenar) ovat Pohjoismaista tunnettuja muinaisjäännöksiä, joita luonnehtii yksi tai useampi noin 50–100 cm pitkä sileäksi hiottu uurre.[1] Uurteet ovat muutaman sentin levyisiä ja Suomesta tunnetuissa kivissä syvimmillään viisisenttisiä.[2] Tyypillistä uurteille on, että ne syvenevät keskeltä ja kapenevat päistään.[3] Uurteiden yhteyteen liittyy toisinaan myös sileitä laakeita hiomapintoja. Näitä ihmisen tekemiä uria ei tule sekoittaa jääkauden tai muun luonnollisen syyn aiheuttamiin uurteisiin.

Pohjoismaisten miekanhiontakivien syntytapaa ja -ajankohtaa ei ole tarkalleen selvitetty, mutta niiden uskotaan syntyneen rautakaudella tai myöhemmin. Suomessa miekanhiontakivet liitetään viikinkiaikaan, koska niiden lähistöllä on aikakauden kalmistoja. Nimestään huolimatta miekanhiontakivet eivät todennäköisesti liity käytännön työskentelyyn.[4] Niiden onkin oletettu liittyneen skandinaaviseen muinaisuskoon. Vastaavanlaisia ihmistoiminnasta syntyneitä uurteita tunnetaan ympäri maailmaa, mutta miekanhiontakivillä tarkoitetaan vain Pohjoismaista tunnettua muinaisjäännöstyyppiä.

Hiomauurteellisia kiviä ja kallioita on selvästi eniten Ruotsissa Gotlannissa, ja verraten paljon näitä tunnetaan myös muualta Etelä-Ruotsista.[4]Skandinaviassa miekanhiontakiviä löytyy myös Etelä-Norjassa ja Tanskan saarilla Sjællandissa ja Bornholmissa.[4] Suomen alueella kiviä on löydetty vain Kanta-Hämeestä eikä siis rannikolta, missä skandinaavinen vaikutus on kuitenkin ollut vahvinta.[4] Miekanhiontakiviä tunnetaan Suomesta kuusi, joista yksi on epävarma.[3] Gotlannista hiomauurteellisia kiviä ja kallioita puolestaan tunnetaan yli kaksituhatta.[4]

Käytännön oppimismalli

Osaongelmat ja -tavoitteet

https://www.dropbox.com/s/v1o3zud1szd8ifn/2013-04-10%2012.07.00.png

Arviointi

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.